Veronica filiformis

Algemeen

Eigenlijk is de Draadereprijs een tuinplant geweest. Hij komt uit de Kaukasus en werd voor omstreeks 1900 gebruikt om het gazon op te fleuren. Alleen verwilderde hij zeer snel. Niet door insecten maar vegetatief. Elk klein los stukje plant kan weer opnieuw uitgroeien tot een nieuw exemplaar. Het is een echte lentebloeier, in April en Mei.

Dit geslacht komt vaak voor in Nederland. Er zijn minstens 20 soorten Ereprijs (Veronica):

 • Akkerereprijs (Veronica agrestis) - Algemeen
 • Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) - Algemeen
 • Veldereprijs (Veronica arvensis) - Algemeen
 • Brede ereprijs (Veronica austriaca) - Vrij zeldzaam
 • Beekpunge (Veronica beccabunga) - Algemeen
 • Rode waterereprijs (Veronica catenata) - Algemeen
 • Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) - Algemeen
 • Draadereprijs (Veronica filiformis) - Algemeen
 • Klimopereprijs (Veronica hederifolia) - Algemeen
 • Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum) - Vrij zeldzaam
 • Lange ereprijs (Veronica longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Bosereprijs (Veronica montana) - Vrij zeldzaam
 • Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) - Algemeen
 • Doffe ereprijs (Veronica opaca) - Zeldzaam
 • Vreemde ereprijs (Veronica peregrina) - Algemeen
 • Grote ereprijs (Veronica persica) - Algemeen
 • Gladde ereprijs (Veronica polita) - Vrij zeldzaam
 • Schildereprijs (Veronica scutellata) - Algemeen
 • Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) - Algemeen
 • Aarereprijs (Veronica spicata) - Zeldzaam
 • Handjesereprijs (Veronica triphyllos) - Zeer zeldzaam 

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Veronica is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronica soorten een menselijk gezicht onderscheiden.

Fili komt van Filum (Latijn) en betekent "draad" en Formis komt van Forma (Latijn) en betekent "vormen/vormgeven/uitbeeld". Dus kruipend over de grond als een draad.

Namen in andere talen

 • English: Slender speedwell
 • Français: Véronique filiforme
 • Deutsch: Faden-Ehrenpreis
 • Espanõl:
 • Italiano: Veronica filiforme
 • Svenska: Trådveronika, Murveronika
 • Norsk: Gravveronika
 • Dansk: Tråd-Ærenpris

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Slender speedwel. Slender betekent "slank/dun/mager". Dit is een beetje verwarrende naam. Elke Ereprijs is namelijk een tengere plant. Wel is dit een plantje die niet boven het maaiveld uitkomt. Hij wordt niet echt hoog vergeleken veel andere Ereprijsen. Speedwell is een algemene term die wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje.

Voor de verspreiding van Veronica filiformis in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Véronique filiforme: Dit is de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Faden-Ehrenpreis: Dit betekent "draad-ereprijs.

De Italiaanse naam is ook Veronica filiforme dus de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Draadereprijs is in Italië een invasieve soort en heeft geen echte landelijke naam.

Er zijn twee Zweedse namen:

 1. Trådveronika:Dit betekent "draadVeronica".
 2. Murveronika: Dit betekent "muurVeronica". Ook op steen breidt deze Ereprijs zich uit (zie de Noorse naam!).

Voor de verspreiding van Veronica filiformis in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Gravveronika: Dit betekent "grafVeronica".

De Deense naam is Tråd-Ærenpris: Dit betekent gewoon "draadEreprijs".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Bermen, grasland (o.a. gemaaide gazons, voetbalvelden en uiterwaarden, vochtig bemest grasland), tegen muren, rotsen en op dijken.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, vooral in stedelijke gebieden, maar vrij zeldzaam in de kustgebieden en op de zandgronden. Ingeburgerd tussen 1925 en 1949.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Polders, de Duinen en de Kempen.

Wallonië
Vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit de Kaukasus (Klein Azië). In de 20e eeuw ingeburgerd in West- en Midden-Europa (in Nederland sinds 1934) en in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Draadereprijs

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's