Veronica persica

Algemeen

Een kleine plant met opvallende, relatief grote, blauw bloeiende bloemen, valt in het voorjaar op.  Zelfs vlak bij de voordeur en vooral wanneer het open plekken zijn, zoals kort geschoren gazons. Grote ereprijs is een plant die al vroeg in het voorjaar aanwezig is. Deze plant is rond 1830-1850 in Nederland en België ingeburgerd en komt oorspronkelijk uit West-Azië. Hij bloeit al in April tot ver in de herfst.

Dit geslacht komt vaak voor in Nederland. Er zijn minstens 20 soorten Ereprijs (Veronica):

 • Akkerereprijs (Veronica agrestis) - Algemeen
 • Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) - Algemeen
 • Veldereprijs (Veronica arvensis) - Algemeen
 • Brede ereprijs (Veronica austriaca) - Vrij zeldzaam
 • Beekpunge (Veronica beccabunga) - Algemeen
 • Rode waterereprijs (Veronica catenata) - Algemeen
 • Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) - Algemeen
 • Draadereprijs (Veronica filiformis) - Algemeen
 • Klimopereprijs (Veronica hederifolia) - Algemeen
 • Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum) - Vrij zeldzaam
 • Lange ereprijs (Veronica longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Bosereprijs (Veronica montana) - Vrij zeldzaam
 • Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) - Algemeen
 • Doffe ereprijs (Veronica opaca) - Zeldzaam
 • Vreemde ereprijs (Veronica peregrina) - Algemeen
 • Veronica persica (Veronica persica) - Algemeen
 • Gladde ereprijs (Veronica polita) - Vrij zeldzaam
 • Schildereprijs (Veronica scutellata) - Algemeen
 • Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) - Algemeen
 • Aarereprijs (Veronica spicata) - Zeldzaam
 • Handjesereprijs (Veronica triphyllos) - Zeer zeldzaam 

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Veronica is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronica soorten een menselijk gezicht onderscheiden.

Persica komt van Persea (Latijn) wat verwijst naar Persië. Dit plantje komt van origine uit Persië (Zuid West-Azië)

Namen in andere talen

 • English: Common field-speedwell
 • Français: Véronique de Perse
 • Deutsch: Persischer Ehrenpreis
 • Espanõl: Veronica
 • Italiano : Veronica comune
 • Svenska: Trädgårdsveronika
 • Norsk: Orientveronika
 • Dansk: Storkronet Ærenpris

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common field-speedwell: Dit betekent "gewone veld-speedwell". Het een van de meest voorkomende en algemene Ereprijs die je inderdaad, overal in het veld (en in de tuin) kan tegen komen. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje.

Voor de verspreiding van Veronica persica in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Véronique de Perse. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Persischer Ehrenpreis. Dit is ook de volledige wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Veronica comune. Dit is een combinatie van de eerste wetenschappelijke naam en het woord  Commune dat "gewoon". betekent. Dit is puur ter onderscheid. Want net zoals in Nederland zijn er in Italië vele soorten Ereprijs. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Trädgårdsveronika: Dit betekent letterlijk "veronica van de tuin". Hiermee wordt aangegeven dat deze soort het meest in de tuin voor kwam. Maar de naam is algemeen. Eigenlijk geeft de naam meer aan dat de plant weinig voorkeur geeft de het soort grond waar hij/zij groeit.

Voor de verspreiding van Veronica persica in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Orientveronika. De naam "oriënt veronica" verwijst naar de tweede wetenschappelijke naam.

De Deense naam is  Storkronet Ærenpris. Dit betekent letterlijk "grote kroon ereprijs". Dit omdat de Gewone ereprijs de grootste bloemen heeft (1 tot 1.5 cm) van zijn soort.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot matig droge, voedselrijke tot zeer voedselrijke, meestal kalkhoudende grond (vooral op klei, ook wel op leem of zavel).

Groeiplaats
Akkers (vooral hakvruchten, maar ook wel tussen graan en braakliggende akkers), wijngaarden, moestuinen, bij mesthopen, omgewerkte bermen, braakliggende grond, dijken, waterkanten (slootkanten) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het rivierengebied, in het westen van het land, in het noordelijk zeekleigebied en in Zuid-Limburg. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Sinds 1843 in Nederland.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Kempen. Sinds 1824 in België.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid- en West-Aziatische berggebieden. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Veronica persica

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's