Veronica serpyllifolia

Algemeen

Tijmereprijs is de enige Ereprijs met een eindelingse tros die meer wit dan blauw is. Geen uniek en officieel determinatie kenmerk maar wel opvallend. Het plantje bloeit vanaf April tot in de herfst.

Dit geslacht komt vaak voor in Nederland. Er zijn minstens 20 soorten Ereprijs (Veronica):

 • Akkerereprijs (Veronica agrestis) - Algemeen
 • Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) - Algemeen
 • Veldereprijs (Veronica arvensis) - Algemeen
 • Brede ereprijs (Veronica austriaca) - Vrij zeldzaam
 • Beekpunge (Veronica beccabunga) - Algemeen
 • Rode waterereprijs (Veronica catenata) - Algemeen
 • Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) - Algemeen
 • Draadereprijs (Veronica filiformis) - Algemeen
 • Klimopereprijs (Veronica hederifolia) - Algemeen
 • Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum) - Vrij zeldzaam
 • Lange ereprijs (Veronica longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Bosereprijs (Veronica montana) - Vrij zeldzaam
 • Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) - Algemeen
 • Doffe ereprijs (Veronica opaca) - Zeldzaam
 • Vreemde ereprijs (Veronica peregrina) - Algemeen
 • Veronica persica (Veronica persica) - Algemeen
 • Gladde ereprijs (Veronica polita) - Vrij zeldzaam
 • Schildereprijs (Veronica scutellata) - Algemeen
 • Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) - Algemeen
 • Aarereprijs (Veronica spicata) - Zeldzaam
 • Handjesereprijs (Veronica triphyllos) - Zeer zeldzaam 

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Veronica is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronica soorten een menselijk gezicht onderscheiden.

Serphyli verwijst naar de Latijnse naam voor Wilde tijm. De bladeren van deze Ereprijs lijken hier op.

Folia komt van Folis (Latijn) en betekent "blad".

Namen in andere talen

 • English: Thyme-leaved Speedwell
 • Français: Veronique à feuilles de serpolet
 • Deutsch:Quendel-Ehrenpreis
 • Espanõl:
 • Italiano: Veronica a foglie di serpillo
 • Svenska: Majveronika
 • Norsk: Glat Ærenpris
 • Dansk: Glat Ærenpris

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Thyme-leaved Speedwell. Dit is min of meer de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam. Speedwell is een algemene term die wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje. De naam Speedwell geeft aan dat Gewone ereprijs snel/goed groeit. Speed betekent dus "snel" en Well "goed".

Voor de verspreiding van Veronica serpyllifolia in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Veronique à feuilles de serpolet. Dit is de Franse benaming voor het eerste deel van de wetenschappelijke naam en de woorden Feuilles de serpolet dat "bladeren van de (kleine) tijm".

De Duitse naam is Quendel-Ehrenpreis. Dit betekent ook Tijmereprijs.

De Italiaanse naam is Veronica a foglie di Serpillo. Dit betekent "Veronica met bladeren zoals die van Tijm", een variant op de Nederlandse naam dus. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Majveronika. Dit betekent "meiveronica". Waarom juist deze Ereprijs zo heet  is mij onbekend. Er zijn tenslotte meer planten van de zelfde soort die in Mei bloeien.

Voor de verspreiding van Veronica serpyllifolia in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is Glat Ærenpris. Dit betekent "gladde ereprijs". De plant is vaak volledig of bijna glad, maar dit varieert vaak.vooral bos vorm (Veronica serpyllifolia ssp. humifusa) is vaak heel dicht kort haar-donzig - ondanks de naam.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Veronica serpyllifolia

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten