Veronica serpyllifolia

Algemeen

Tijmereprijs is de enige Ereprijs met een eindelingse tros die meer wit dan blauw is. Geen uniek en officieel determinatie kenmerk maar wel opvallend. Het plantje bloeit vanaf April tot in de herfst.

Dit geslacht komt vaak voor, er komen minstens 21 soorten Ereprijs (Veronica) in het wild voor in Nederland:

 • Aarereprijs (Veronica spicata) - Zeldzaam
 • Akkerereprijs (Veronica agrestis) - Algemeen
 • Beekpunge (Veronica beccabunga) - Algemeen
 • Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) - Algemeen
 • Bosereprijs (Veronica montana) - Vrij zeldzaam
 • Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum) - Vrij zeldzaam
 • Brede ereprijs (Veronica austriaca) - Vrij zeldzaam
 • Doffe ereprijs (Veronica opaca) - Zeldzaam
 • Draadereprijs (Veronica filiformis) - Algemeen
 • Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) - Algemeen
 • Gladde ereprijs (Veronica polita) - Vrij zeldzaam
 • Grote ereprijs (Veronica persica) - Algemeen
 • Handjesereprijs (Veronica triphyllos) - Zeer zeldzaam 
 • Klimopereprijs (Veronica hederifolia) - Algemeen
 • Lange ereprijs (Veronica longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) - Algemeen
 • Rode waterereprijs (Veronica catenata) - Algemeen
 • Vreemde ereprijs (Veronica peregrina) - Algemeen
 • Schildereprijs (Veronica scutellata) - Algemeen
 • Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) - Algemeen
 • Veldereprijs (Veronica arvensis) - Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Veronica serpyllifolia L.

De naam Veronica is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronica soorten een menselijk gezicht onderscheiden.

Serphyli verwijst naar de Latijnse naam voor Wilde tijm. De bladeren van deze Ereprijs lijken hier op.

Folia komt van Folis (Latijn) en betekent "blad".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Veronica serpyllifolia in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Streept blaublomke
 • English: Thyme-leaved Speedwell
 • Français: Veronique à feuilles de serpolet
 • Deutsch:Quendel-Ehrenpreis
 • Espanõl: Ontineta
 • Italiano: Veronica a foglie di serpillo
 • Svenska: Majveronika
 • Norsk: Glat Ærenpris
 • Dansk: Glat Ærenpris

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Thyme-leaved Speedwell. Dit is min of meer de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam. Speedwell is een algemene term die wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje. De naam Speedwell geeft aan dat Gewone ereprijs snel/goed groeit. Speed betekent dus "snel" en Well "goed".

Voor de verspreiding van Veronica serpyllifolia in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Veronique à feuilles de serpolet. Dit is de Franse benaming voor het eerste deel van de wetenschappelijke naam en de woorden Feuilles de serpolet dat "bladeren van de (kleine) tijm".

De Duitse naam is Quendel-Ehrenpreis. Dit betekent ook Tijmereprijs.

De Spaanse naam is Ontineta. De betekenis hiervan is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Veronica a foglie di Serpillo. Dit betekent "Veronica met bladeren zoals die van Tijm", een variant op de Nederlandse naam dus.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Majveronika. Dit betekent "meiveronica". Er zijn meer planten van dit geslacht die in die in Mei bloeien, bijv. Grote ereprijs (Veronica persica) Dus het woord Maj is puur ter onderscheid van andere soorten Veronica.

Voor de verspreiding van Veronica serpyllifolia in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is Glat Ærenpris. Dit betekent "gladde ereprijs". De plant is vaak volledig of bijna glad, maar dit varieert vaak.vooral bos vorm (Veronica serpyllifolia ssp. humifusa) is vaak heel dicht kort haar-donzig - ondanks de naam.

Verspreiding Veronica serpyllifolia

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten