20140407Vicia lathyroides1


Algemeen

Meestal moet je een Wikke zoeken in hogere delen van andere planten waar hij zich m.b.v. ranken omhoog heeft geklommen behalve bij Lathyruswikke. Deze Wikke bevindt zich bijna altijd bij de grond. En de ranken worden hier gebruikt om verder te "kruipen". Ook bijzonder voor een Wikke, deze plant bloeit al in April ! Ook, zoals andere Wikkesoorten in Mei en Juni.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Vicia komt van Vincio (Latijn) en betekent "vlechten/winden/binden". Dit duidt op het groeigedrag van deze plantenfamilie.

Lathyroides is Latijn en betekent "lijkend op een Lathyrus". Dus precies zoals het is. En niet is, kijk maar naar de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • English: Spring Vetch
  • Français: Vesce printannière
  • Deutsch: Platterbsen-Wicke
  • Espanõl: Catalán: galavars menut
  • Italiano: Veccia falso-latiro
  • Svenska: Vårvicker
  • Norsk: Vårvikke
  • Dansk: Vårvikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, neutrale tot basische, kalkhoudende, grazige grond (zand).

Groeiplaats
Zeeduinen (mosduinen en binnenduinweiland), akkers, omgewerkte grond, opgespoten grond, braakliggende grond, ruderale plaatsen, bermen, grasland (open plekjes in droog grasland), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), rivierduinen, rivierdijken (steile kantjes), zandduintjes langs het IJsselmeer en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen, vrij algemeen op de Waddeneilanden en zeldzaam in het rivierengebied en in Gelderland. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de duinen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Henegouwen en Lotharingen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West- en Midden-Europa en in het Middellandse Zeegebied (o.a. in het Atlasgebergte in Noord-Afrika). In het noorden hoofdzakelijk in rivierdalen en kustgebieden. Ingeburgerd in het ooosten van Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Vicia lathyroides

Verspreiding Lathyruswikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten