Moerasviooltje in het Aamsveen


Algemeen

Het Moerasviooltje is een prachtig zeer licht violet plantje met hele mooie donkere aderen midden in de bloem. De plant is algemeen, althans plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in laagveengebieden. In de rest van het land is hij helaas zeldzaam. Moerasviooltje bloeit al in April en Mei.

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Viola palustris L.

Viooltje komt van Viola (Latijn) en betekent "violet". Dit vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje. Dit is natuurlijk puur theoretisch. Soms heeft is een Viooltje helemaal niet violet zoals bijv. het Akkerviooltje (Viola arvensis) of het Tuinviooltje (Viola × wittrockiana) en soms is het Viooltje lichtviolet of bijna wit zoals deze

Veel planten hebben bij het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam de woorden aqua/aquatica/aquatila of  palustris gekregen. Al deze plantensoorten komen dan bij of in water voor. Soms verdraagt de plant brak (zoutig) water, maar er is in ieder geval een (zeer) vochtige bodem nodig. De naam dient ook vaak ook ter onderscheid van andere soorten. Aqua is Latijn en betekent "water". Aquatica is Latijn en betekent "modderige/moerasachtige grond of levend bij/in het water". Aquatila is Latijn en betekent "gebied bij het water". Palustris is Latijn en betekent "moeras (achtig)".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Viola palustris in de publicatie Species Plantarum.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Sompefioeltsje
  • English: Marsh Violet
  • Français: Violette des marais
  • Deutsch: Sumpf-Veilchen
  • Espanõl: Viola palustris 
  • Italiano: Viola palustre
  • Svenska: Kärrviol
  • Norsk: Myrfiol
  • Dansk: Eng-Viol

Verklaring Buitenlandse namen

In alle talen heet dit plantje Moerasviooltje. Alleen in Denemarken heet dit plantje gek genoeg "weide viooltje".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Meestal licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme, zwak zure grond (zand, leem, zavel en laagveen).

Groeiplaats
Bossen (moerasbossen, bronbossen en langs bospaden), struwelen (moerasstruwelen), kapvlakten, grasland (laagblijvend grasland), moerassen (veenmosrietland, trilveen en hoogveenranden), waterkanten (o.a. slootkanten en langs greppels) en heide (open plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in laagveengebieden en zeldzaam op de Waddeneilanden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Noord-, Midden- en West-Europa, Noordwest-Afrika, op de Azoren, in Zuid-Groenland en in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Viola palustris

Verspreiding Viola palustris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten