Viola curtisii-05 (xndr)


Algemeen

Als er nu één plantje zich keurig aan het verspreidingsgebied houdt dan is het wel het Duinviooltje. Op maar 6 plekken na is het Duinviooltje alleen waargenomen in de Duinen. Maar let op het is een ondersoort van het Driekleurig  viooltje (Viola tricolor) dus op goed op naam brengen kan alleen met een betere flora. Het Duinviooltje bloeit al in April tot en met de herfst.

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Viola (Latijn) betekent "violet". Dit natuurlijk vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje.

Tri(Latijn) betekent "drie". Color paars(Latijn) betekent "kleur". Dit slaat natuurlijk op de drie kleuren die de bloem heeft

Curtisii komt van Charles Curtis (1853-23 augustus 1928). Hij was een Engelse botanicus. Vele plantensoorten zijn naar Charles Curtis vernoemd als erkenning voor zijn diensten aan de plantkunde en tuinbouw. Een volledige beschrijving van deze botanist is te vinden op deze Engelstalige Wiki-pagina 

Namen in andere talen

  • English: Dune Pansy
  • Français: Pensée de Curtis
  • Deutsch: Sand-Stiefmütterchen
  • Espanõl: -
  • Italiano: -
  • Svenska: Klittviol
  • Norsk: -
  • Dansk: Klit-Stedmoderblomst

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Zonnige, open plaatsen op droog, vaak enigszins stuivend, humusarm, zwak zuur tot meestal kalkrijk, voedselarm zand. In de duinen staan ze in groepjes, het liefst op kaal zand, bijvoorbeeld op duinhellingen waar konijnen veel gegraven en bemest hebben.

Groeiplaats
Zeedduinen (duinhellingen, mosduinen, duinpannetjes, laagblijvende struwelen en droog, neutraal grasland).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in de duinen.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in de duinen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
Langs de kust van West-Europa en in het Oostzeegebied.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Viola tricolor subsp. curtisii

Verspreiding Duinviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten