Acorus calamus (Kalmoes)
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)
Adoxa moschatellina (Muskuskruid)
Artemisia vulgaris (Bijvoet)
Arum maculatum (Gevlekte aronskelk)
Atropa bella-donna (Wolfskers)
Behaard breukkruid (Herniaria hirsuta)
Bermzuring (Rumex × Pratensis)
Bijvoet (Artemisia vulgaris)
Blitum bonus-henricus/Chenopodium bonus-henricus (Brave hendrik)
Bonte paardenstaart (Equisetum variegatum)
Bosbingelkruid (Mercurialis perennis)
Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum)
Brave hendrik (Blitum bonus-henricus/Chenopodium bonus-henricus)
Chrysosplenium oppositifolium (Paarbladig goudveil)
Equisetum arvense (Heermoes)
Equisetum fluviatile (Holpijp)
Equisetum hyemale (Schaafstro)
Equisetum sylvaticum (Bospaardenstaart)
Equisetum telmateia (Reuzenpaardenstaart)
Equisetum variegatum (Bonte paardenstaart)
Euphorbia esula (Heksenmelk)
Euphorbia palustris (Moeraswolfsmelk)
Gedrongen klaver (Trifolium suffocatum)
Gevlekte aronskelk (Arum maculatum)
Groot nimfkruid (Najas marina)
Grote brandnetel (Urtica dioica)
Grote egelskop (Sparganium erectum)
Grote keverorchis (Neottia/Listera ovata)
Grote weegbree (Plantago major subsp. major)
Heermoes (Equisetum arvense)
Heksenmelk (Euphorbia esula)
Helleborus foetidus (Stinkend nieskruid)
Helleborus viridis (Wrangwortel)
Herniaria glabra (Kaal breukkruid)
Herniaria hirsuta (Behaard breukkruid)
Hertshoornweegbree (Plantago coronopus)
Holpijp (Equisetum fluviatile)
Hop (Humulus lupulus)
Humulus lupulus (Hop)
Kaal breukkruid (Herniaria glabra)
Kalmoes (Acorus calamus)
Kleine brandnetel (Urtica urens)
Krulzuring (Rumex crispus)
Mercurialis perennis (Bosbingelkruid)
Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris)
Moeraszuring (Rumex palustris)
Muskuskruid (Adoxa moschatellina)
Najas marina (Groot nimfkruid)
Neottia/Listera ovata (Grote keverorchis)
Ophrys insectifera (Vliegenorchis)
Orchis anthropophora (Poppenorchis)
Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium)
Pastinaak (Pastinaca sativa subsp. sativa)
Pastinaca sativa subsp. sativa (Pastinaak)
Plantago coronopus (Hertshoornweegbree)
Plantago major subsp. major (Grote weegbree)
Plantago maritima (Zeeweegbree)
Poppenorchis (Orchis anthropophora)
Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren)
Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia)
Rumex × Pratensis (Bermzuring)
Rumex acetosella (Schapenzuring)
Rumex crispus (Krulzuring)
Rumex hydrolapathum (Waterzuring)
Rumex palustris (Moeraszuring)
Salsola kali/Kali turgida (Stekend loogkruid)
Schaafstro (Equisetum hyemale)
Schapenzuring (Rumex acetosella)
Sparganium erectum (Grote egelskop)
Stekend loogkruid (Salsola kali/Kali turgida)
Stinkend nieskruid (Helleborus foetidus)
Teucrium scorodonia (Valse salie)
Trifolium suffocatum (Gedrongen klaver)
Urtica dioica (Grote brandnetel)
Urtica urens (Kleine brandnetel)
Valse salie (Teucrium scorodonia)
Vliegenorchis (Ophrys insectifera)
Waterzuring (Rumex hydrolapathum)
Wolfskers (Atropa belladonna)
Wrangwortel (Helleborus viridis)
Zeeweegbree (Plantago maritima)