Aapjesorchis (Orchis simia)
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum)
Aarmunt (Mentha spicata)
Adderwortel (Persicaria bistorta/Polygonum bistorta)
Akkerdistel (Cirsium arvense)
Akkerwinde (Calystegia arvensis)
Alisma plantago-aquatica (Grote waterweegbree)
Allium oleraceum (Moeslook)
Armeria maritima (Engels gras)
Baldellia ranunculoides supsp. ranunculoides (Stijve moerasweegbree)
Basterdklaver (Trifolium hybridum subsp. hybridum)
Beklierde basterdwederik (Epilobium ciliatum)
Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia)
Bijenorchis (Ophrys apifera)
Butomus umbellatus (Zwanenbloem)
Cakile maritima (zeeraket)
Calystegia arvensis (Akkerwinde)
Cardamine pratensis (Pinksterbloem)
Cirsium arvense (Akkerdistel)
Claytonia sibirica (Roze winterpostelein)
Crassula tillaea (Mosbloempje)
Dactylorhiza maculata (Gevlekte orchis)
Echte valeriaan (Valeriana officinalis)
Engels gras (Armeria maritima)
Epilobium ciliatum (Beklierde basterdwederik)
Erodium cicutarium (Reigersbek)
Eupatorium cannabinum (Koninginnekruid/Leverkruid)
Galeopsis bifida (Gespleten hennepnetel)
Galeopsis tetrahit (Gewone Hennepnetel)
Geranium pusillum (Kleine ooievaarsbek)
Gespleten hennepnetel (Galeopsis bifida)
Gestreepte klaver (Trifolium striatum)
Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata)
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit)
Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica)
Hazenpootje (Trifolium arvense)
Hemelsleutel (Hylotelephium telephium subsp. telephium)
Hertsmunt (Mentha longifolia)
IJzerhard (Verbena officinalis)
Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien)
Kleine duizendknoop (Persicaria minor)
Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum)
Kleine valeriaan (Valeriana dioica)
Koninginnekruid/Leverkruid (Eupatorium cannabinum)
Malva moschata (Muskuskaasjeskruid)
Mentha aquatica (Watermunt)
Mentha longifolia (Hertsmunt)
Mentha pulegium (Polei)
Mentha spicata (Aarmunt)
Moeslook (Allium oleraceum)
Mosbloempje (Crassula tillaea)
Muskuskaasjeskruid (Malva moschata)
Nymphaea marliacea (Roze waterlelie)
Ophrys apifera (Bijenorchis)
Orchis militaris (Soldaatje)
Orchis simia (Aapjesorchis)
Papaver somniferum (Slaapbol)
Persicaria amphibia/Polygonum amphibium (Veenwortel)
Persicaria bistorta/Polygonum bistorta (Adderwortel)
Persicaria lapathifolia (Beklierde duizendknoop)
Persicaria maculosa/Polygonum persicaria (Perzikkruid)
Persicaria minor (Kleine duizendknoop)
Persicaria mitis (Zachte duizendknoop)
Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria)
Perzische klaver (Trifolium resupinatum)
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)
Polei (Mentha pulegium)
Reigersbek (Erodium cicutarium)
Reuzenbalsemien (Impatiens Glandulifera)
Roze waterlelie (Nymphaea marliacea)
Roze winterpostelein (Claytonia sibirica)
Saponaria officinalis (Zeepkruid)
Slaapbol (Papaver somniferum)
Soldaatje (Orchis militaris)
Stijf ijzerhard (Verbena bonariensis)
Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides supsp. ranunculoides)
Trifolium arvense (Hazenpootje)
Trifolium fragiferum (Aardbeiklaver)
Trifolium hybridum (Basterdklaver)
Trifolium resupinatum (Perzische klaver)
Trifolium striatum (Gestreepte klaver)
Valeriana dioica (Kleine valeriaan)
Valeriana officinalis (Echte valeriaan)
Veenwortel (Persicaria amphibia/Polygonum amphibium)
Verbena bonariensis (Stijf ijzerhard)
Verbena officinalis (IJzerhard)
Watermunt (Mentha aquatica)
Zachte duizendknoop (Persicaria mitis)
Zeepkruid (Saponaria officinalis)
Zeeraket (Cakile maritima)
Zwanenbloem (Butomus umbellatus)